Kazalniki kakovosti

Kazalniki kakovosti v Lekarni Štepanjsko naselje

Kazalnike kakovosti spremljamo in objavljamo v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) (Uradni list RS št. 85/16)

Izbrali in pregledali smo več kazalnikov kakovosti. Nekatere smo preverjali tudi z anonimno anketo.

Kazalniki kakovosti:

Zaporedna številkaObvezno spremljanjeKazalnikMeriloCiljRezultat 2020Primerjava s preteklimi letiOpombe
1DaDelež vseh farmacevtskih intervencij glede na število receptovštevilo intervencij/število Rp
(%)
 0,04%  
2DaDelež strokovnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervenciještevilo strokovnih intervencij/
število intervencij (%)
 54%  
3DaDelež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervenciještevilo strokovnih kritičnih intervencij/
število intervencij (%)
 19%  
4DaDelež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse strokovne farmacevtske intervenciještevilo strokovnih kritičnih intervencij/
število strokovnih intervencij (%)
 36%  
5DaDelež rešenih strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na strokovne kritične farmacevtske intervenciještevilo rešenih strokovnih kritičnih intervencij/
število strokovnih kritičnih intervencij (%)
 60% 
6DaŠtevilo napak pri izdaji zdravil na 10000 receptov(število Rp, pri katerih je prišlo do napake * 10000)/število vseh Rp pri izvajalcu lekarniške dejavnosti 0,98  
7DaOcena prihrankov iz farmacevtskih intervencij v časovnem obdobju  metodologija ni še opredeljena 

8DaŠtevilo vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmaciještevilo Rp/ št. zaposlenih magistrov farmacije 18410  
9DaŠtevilo vseh receptov glede na število priznanih magistrov farmaciještevilo Rp/ št. priznanih magistrov farmacije 18410  
10DaŠtevilo vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije primerjalno glede na sprejete standarde in normative*(število Rp/ št. zaposlenih magistrov farmacije)/ št. Rp po normativu 1,173 Do sprejetja standardov in normativov s strani MZ, se uporablja predlog LZS (13000 Rp/mag. farm na leto)
11DaŠtevilo magistrov farmacije s kompetenco za PUZ glede na število vseh zaposlenih magistrov farmaciješt. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve PUZ/št. zaposlenih mag. farm. (%) 0  
12DaŠtevilo magistrov farmacije s kompetenco za FTP glede na število vseh magistrov farmaciješt. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve FTP/št. zaposlenih mag. farm. (%) 0  
13DaŠtevilo izdelanih OKZ glede na število zaposlenih magistrov farmaciještevilo OKZ/št. zaposlenih mag. farm. 0  
14DaŠtevilo opravljenih storitev PUZ na magistra farmacije s kompetencošt. primerov PUZ/št. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve PUZ 0  
15DaZadovoljstvo uporabnikov  ANKETA 
16DaŠtevilo prijav domnevnih neželenih učinkih zdravil glede na število vseh farmacevtskih strokovnih delavcevšt. prijav domnevnih neželenih učinkih zdravil/ št. vseh farmacevtskih strokovnih delavcev 0,2  
17DaIzvedba protokola svetovanja ob prvi izdaji peroralnega antikoagulacijskega zdravilašt. izvedb protokola/št. vseh izdaj antikoagulantov (peros)  PROTOKOL ŠE V PRIPRAVI PROTOKOL ŠE V PRIPRAVI

REZULTATI ANKETE:

 slabopovprečnodobro zelo dobro
ZALOŽENOST LEKARNE0%0%21%79%
HITROST DOBAVE0%0%11%89%
ČAKALNA VRSTA0%3%8%89%
RAZUMLJIVA NAVODILA0%0%5%95%
MOŽNOST POGOVORA0%0%3%97%
REŠEVANJE ZDRAVSTVENIH TEŽAV0%0%11%89%
REŠEVANJE PROBLEMOV Z ZDRAVILI0%0%8%92%