Kazalniki kakovosti

Kazalniki kakovosti v Lekarni Štepanjsko naselje

Kazalnike kakovosti spremljamo in objavljamo v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) (Uradni list RS št. 85/16).

Izbrali in pregledali smo več kazalnikov kakovosti. Nekatere smo preverjali tudi z anonimno anketo.

Tabela 1: Primerjava kazalnikov kakovosti za leti 2020 in 2021

Zaporedna številkaObvezno spremljanjeKazalnikMeriloRezultat 2020Rezultat 2021Opombe
1DaDelež vseh farmacevtskih intervencij glede na število receptovštevilo intervencij/število Rp
(%)
0,035%0,045% 
2DaDelež strokovnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervenciještevilo strokovnih intervencij/
število intervencij (%)
54%29% 
3DaDelež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervenciještevilo strokovnih kritičnih intervencij/
število intervencij (%)
19%14% 
4DaDelež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse strokovne farmacevtske intervenciještevilo strokovnih kritičnih intervencij/
število strokovnih intervencij (%)
36%50% 
5DaDelež rešenih strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na strokovne kritične farmacevtske intervenciještevilo rešenih strokovnih kritičnih intervencij/
število strokovnih kritičnih intervencij (%)
60%60%SOP FINT – podatke dobimo iz mesečnih poročil
6DaŠtevilo napak pri izdaji zdravil na 10000 receptov(število Rp, pri katerih je prišlo do napake * 10000)/število vseh Rp pri izvajalcu lekarniške dejavnosti0,8101:  0
02:  0
03:  0,52
04:  0
01 zdravilna učinkovina napačno izdana
02 jakost zdravila napačno izdana
03 količina zdravila napačno izdana
04 farmacevtska oblika napačno izdana
7Daštevilo opozorilnih nevarnih dogodkov  Se ni spremljal0 
8DaŠtevilo vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmaciještevilo Rp/ št. zaposlenih magistrov farmacije1841019245 
9DaŠtevilo vseh receptov glede na število priznanih magistrov farmaciještevilo Rp/ št. priznanih magistrov farmacije1841019245 
10DaŠtevilo vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije primerjalno glede na sprejete standarde in normative*(število Rp/ št. zaposlenih magistrov farmacije)/ št. Rp po normativu1,421,480Do sprejetja standardov in normativov s strani MZ, se uporablja predlog LZS (13000 Rp/mag. farm na leto)
11DaŠtevilo magistrov farmacije s kompetenco za PUZ glede na število vseh zaposlenih magistrov farmaciješt. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve PUZ/št. zaposlenih mag. farm. (%)00 
12DaŠtevilo magistrov farmacije s kompetenco za FTP glede na število vseh magistrov farmaciješt. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve FTP/št. zaposlenih mag. farm. (%)00 
13DaŠtevilo izdelanih OKZ glede na število zaposlenih magistrov farmaciještevilo OKZ/št. zaposlenih mag. farm.00 
14DaŠtevilo opravljenih storitev PUZ na magistra farmacije s kompetencošt. primerov PUZ/št. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve PUZ00 
15DaZadovoljstvo uporabnikov ANKETAANKETAVsak izvajalec si postavi svoja merila.
16DaŠtevilo prijav domnevnih neželenih učinkih zdravil glede na število vseh farmacevtskih strokovnih delavcevšt. prijav domnevnih neželenih učinkih zdravil/ št. vseh farmacevtskih strokovnih delavcev0,20,6 

Tabela 2: Rezultati ankete zadovoljstva uporabnikov za leto 2020

 slabopovprečnodobrozelo dobro
ZALOŽENOST LEKARNE0%0%21%79%
HITROST DOBAVE0%0%11%89%
ČAKALNA VRSTA0%3%8%89%
RAZUMLJIVA NAVODILA0%0%5%95%
MOŽNOST POGOVORA0%0%3%97%
REŠEVANJE ZDRAVSTVENIH TEŽAV0%0%11%89%
REŠEVANJE PROBLEMOV Z ZDRAVILI0%0%8%92%

Tabela 3: Rezultati ankete zadovoljstva uporabnikov za leto 2021

 slabopovprečnodobrozelo dobro
ZALOŽENOST LEKARNE0%0%18%82%
HITROST DOBAVE0%0%11%89%
ČAKALNA VRSTA0%4%7%89%
RAZUMLJIVA NAVODILA0%0%11%89%
MOŽNOST POGOVORA0%0%11%89%
REŠEVANJE ZDRAVSTVENIH TEŽAV0%4%14%82%
REŠEVANJE PROBLEMOV Z ZDRAVILI0%0%14%86%